Зміст

Вебінар “Актуальні підходи до індивідуальної програми розвитку згідно з новим Порядком організації інклюзивного навчання в ЗЗСО”

06.01.2022

Після перегляду вебінару Ви маєте можливість безкоштовно пройти додаткове тестування для перевірки якості отриманих знань. Якщо Ви успішно склали тест, на Вашому свідоцтві під зазначенням кількості академічних годин буде додано інформацію «та успішно склав(ла) тестування з теми вебінару». Інформація не відображатиметься, якщо Ви набрали недостатню кількість правильних відповідей.

Актуальність

З 1 січня 2022 року у дію вступила Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗЗСО», яка оновлює зміст індивідуальної програми розвитку учня з особливими освітніми потребами. На часі кожен заклад освіти має визначити категорію освітніх труднощів, рівень підтримки і внести зміни у діючі індивідуальні програми розвитку учнів з ООП. І, саме тому, ми зосередили свою увагу на процесі заповнення оновленої індивідуальної програми розвитку членами команди психолого-педагогічного супроводу.

Мета

Зорієнтувати педагогів на оновлений зміст індивідуальної програми розвитку учнів з особливими освітніми потребами.

Завдання:

  1. ознайомити педагогів із оновленою формою індивідуальної програми розвитку;

  2. ознайомити педагогів з оновленою формою висновку інклюзивно-ресурсного центру;

  3. зорієнтувати педагогів на використання якомога більше доступних джерел для заповнення ІПР;

  4. зорієнтувати педагогів на акценти кожного розділу ІПР.

Очікувані результати:

  • орієнтування у оновленій формі висновку ІРЦ;

  • знання алгоритму заповнення оновленої ІПР;

  • розуміння основних аспектів організації інклюзивного навчання відповідно до нового Порядку організації інклюзивного навчання у ЗЗСО;

  • професійна готовність вчителя до організації та впровадження інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами.