Зміст

Документація

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
 • Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
 • Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 • Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
 • Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
 • Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 • Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
 • Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
 •  Зметою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати “екологічні стежки”.
 • Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.

  Цільові орієнтири виховної діяльності:

  1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
  2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
  3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
  4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
  5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
  6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов’язків.