Зміст

Документація

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Виховувати в учнів любов до свого народу, його мови, традицій, народних ремесел.
 • Виховувати любов до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливе ставлення до шкільного і класного майна.
 • Вчити дітей вчитись, виховувати почуття відповідальності за доручену справу.
 • Виховувати бережливе ставлення до природи, дати елементарні знання з екології.
 • Виховувати дітей за принципами християнської моралі.
 • Здійснювати правове виховання дітей, ознайомлювати з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України.
 • Привчати дітей до систематичного читання періодичної преси, перегляду телепередач, з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
 • Зміцнювати здоров’я дітей, добиватися сумлінного ставлення до уроків фізкультури, занять у спортивних секціях, ранкової фізкультури.
 •  Зметою вивчення природи рідного краю організовувати екскурсії і походи, прокладати “екологічні стежки”.
 • Виховувати повагу до вчителів, старших, батьків.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 • Основною метою є виховання всебічно та гармонійного розвитку особистості відповідно до цільових орієнтирів виховної діяльності.

  Цільові орієнтири виховної діяльності:

  1. Сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального, морального потенціалу;
  2. Забезпечувати опанування учнямицілісної системи знань про навколишнє середовище, практичних вмінь і навичок, способів творчої діяльності, прийомів і методів самопізнання і розвитку;
  3. Виховувати в учнів цілісне сприйняття себе і навколишньої соціальної та природної дійсності;
  4. Узгоджувати інтереси особистості з інтересами членів класної спільноти, з особливостями колективу класу та умовами його життєдіяльності;
  5. Для зміцнення трудової дисципліни і поведінки учнів постійно акцентувати увагу на необхідності виконання правил для учнів;
  6. У класній стінній газеті висвітлювати питання виконання доручень учнями класу, заохочувати учнів, які сумлінно ставляться до своїх доручень та обов’язків.

НОРМАТИВНО–ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ

 1. Конвенція про права дитини

 2. Закон України «Про загальну середню освіту»

 3. Закон України «Про освіту»

 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

 5. Закон України «Про охорону дитинства»

 6. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»

 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

 8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»

 9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»

 10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»

 11. Національна доктрина розвитку освіти

 12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення

 13. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»

 1. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей

 2. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном

 3. Конституція України.

 4. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530
  Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи.

 5. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від23.08.12 № 1/9-595 Деякі питання організації виховної роботи у 2012/2013 н.р.

 6. Наказ ГУОН № 162 Про затвердження Плану організаційно-практичної роботи Головного управління освіти і науки на виконання Основних заходів Міжгалузевої програми “Пізнай свою країну”

 7. Наказ МОН № 434 від 06.09.2000 року Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти.

 1. Основні орієнтири виховання учнів 1 – 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Прграма.

 2.  

  Наказ Мінистерства освіти і науки України Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної кампанії “Стоп насильству!” на період до 2015 року

 1. Цивільний кодекс України.